måndag 24 april 2017

BA1A - Svenska och nationella prov vecka 17

Under vecka 17 är det dags för många pass svenska. Vi har lektioner som vanligt den 25 april och den 27 april. Sedan är det nationella prov den 26 april (läsförståelsedelen) och 28 april (skrivdelen).

25 april 08.20-09.40 Genomgång av läsförståelsedelen
26 april 08.20-10.30 Nationellt prov - läsförståelse
27 april kl 13.30-15.00 Genomgång av skrivdelen
28 april kl 08.20-11.30 Nationellt prov - skriva uppsats

tisdag 18 april 2017

BA1/HV3 - Historia, mellankrigstiden fortsätter

Under torsdagens lektion (den 20 april) ska vi fortsätta med mellankrigstiden. Vi ska bl a analysera några diagram över Tysklands politiska parti och över den tyska arbetslösheten. Därefter kommer jag att gå igenom hur Tyskland i slutet av 1930-talet börjar vidga sina gränser. Till min hjälp har jag en Prezi-presentation som en kollega tagit fram. Du hittar den HÄR.

FT2 - Vi fortsätter med mellankrigstiden

Under lektionen måndagen den 24 april ska vi fortsätta arbeta med mellankrigstiden. Vi kommer att gå in och fördjupa oss i den period då Tyskland är på frammarsch och vidgar sina gränser. Hinner vi kommer vi också att påbörja inledningen av andra världskriget.


måndag 17 april 2017

BA1 - Dags för det muntliga nationella provet

Under denna vecka är det dags att genomföra de muntliga nationella proven. Halva klassen genomför sina informerande tal på tisdagslektionen, den 18 april. Andra halvan genomför dem på svensklektionen på torsdag, den 20 april. 

tisdag 4 april 2017

BA1 - Svenska torsdagen den 6 april

På torsdag är det dags för svenska igen. Vi kommer då att fortsätta gå igenom inför den muntliga delen av det nationella provet.

BA1/HV3 - Historia: Mellankrigstiden

På torsdag, den 6 april, ska vi börja arbeta med mellankrigstiden. Vi kommer att inleda med en kort filmad genomgång och därefter arbeta i läroboken sidorna 90-98. Läroboken kommer du åt på www.studentlitteratur.se. Logga in och gå sedan till "Min bokhylla". Vi ska arbeta med frågorna 7:5 och 7:7.


söndag 2 april 2017

BA1 - Svenska 1

Dags att förbereda det nationellt prov i svenska. Provet består av 3 delar:

- en muntlig presentation (genomförs 18 april och 20 april, direkt efter påsklovet)
- ett läsförståelseprov (genomförs onsdagen den 26 april)
- ett uppsatsprov (genomförs fredagen den 28 april)

Under tisdagens lektion kommer du att få mer information om provets tre delar och vi ska också inleda arbete med den muntliga presentationen (hålla ett tal).

När du väl ska börja med att bygga upp ditt tal och sedan träna på det kan du ta hjälp av min film: