tisdag 20 september 2016

Sv1 - uppsamling

Tisdagen den 27 september kommer vi att ha uppsamling. Det vi gjort i svenska och historia ska göras klart. De som är klara med allt ska också komma till lektionen för att börja arbeta med nästa moment.

Det du ska vara klar med är i svenska är:

- ett brev till mig
- en sammanfattning på novellen Den fria rörligheten
- en insändare
- ett referat


Det du ska vara klar med i historia är:

- frågor till novellen Hjälten Josef Schultz på fotografiet
- instuderingsfrågor till läroboken s 10-17
- bildanalys


Skriftligt prov - historia

Måndagen den 26 september är det dags för ett skriftligt prov i historia. Provet rör arbetsområde epokerna. Det du behöver känna till är:

- vad epoker är för något
- hur man delar in i epoker
- varför man delar in i epoker
- viktiga händelser och förändringsprocesser under de olika epokerna

Till din hjälp har du den inledande filmen om epoker, frågorna till filmen, materialet du samlat om din valda epok, tidslinjen du gjorde under senaste lektionen och andra anteckningar du har gjort.

Filmen och frågorna till filmen hittar du på denna blogg i ett tidigare inlägg.måndag 19 september 2016

Svenska 1 - Vi fortsätter med referat

Förra veckan fick ni alla läsa era valda artiklar och skriva referat. Jag har läst igenom en del av era referat och känner att vi tillsammans behöver precisera några saker. 

Ni minns väl vad referat är? Ett referat är en kortfattad sammanfattning av det viktigaste ifrån en läst text. I ett referat ska man förutom att sammanfatta texten också komma ihåg att ange vad artikeln heter, vem som skrivit den samt när den skrivits. Det är också viktigt att ange den tidning eller tidskrift där artikeln är publicerad. I sammanfattningen ska man använda referatmarkörer (författaren skriver att..., i artikeln kan man läsa...).

För att fräscha upp det här med referatteknik ska vi börja med att titta på filmen nedan.


Historia - muntliga redovisningar

Dags för de muntliga redovisningarna. Vi träffas alla i klassrummet och sedan kommer jag att dela in er i grupper. 

Under tiden som en grupp redovisar kommer övriga att få göra en övning. 

Nästa vecka kommer alla att få ett skriftligt prov. Till detta prov behöver du ha koll på:
- hur man delar in i epoker, 
- varför man delar in i epoker och 
- vilka viktiga förändringar och förändringsprocesser som ägt rum under de olika epokerna.

Kolla igenom dina anteckningar och tidigare inlägg här på bloggen.


torsdag 8 september 2016

Historia - epokerna

Den 12 september fortsätter du fördjupa dig i din valda epok. Du samlar material och fakta och förbereder en muntlig presentation.

Den muntliga presentationen hålls den 19 september och då i mindre grupper.

Historia - källkritik och källkritisk metod

Den 15 september kommer vi att fortsätta arbeta med källkritik och källkritisk metod. Du ska på egen hand få arbeta med några bilder (fotografier) och göra bildanalyser. Allt material kommer du att få på lektionen. Blir du klar med uppgiften fortsätter du besvara frågorna till läroboken sidorna 10-17.

Svenska 1 - screening och referat

Den 13 september är det dags för screening. 

Den 15 september ska du få arbeta med artikeln du valt. Du ska:

1. Läsa artikeln
2. Göra en tankekarta där du får med det mest intressanta och viktiga från artikeln
3. Utifrån din tankekarta skriva ett referat. Du har läroboken sidorna 63-65 till hjälp.