torsdag 20 oktober 2016

Jag skriver till dina bilder - berättarkurvan

Tisdagen den 25 oktober ska du få fortsätta arbeta med din text. Du har ju fått skriva, du har fått respons och därefter skrivit om. Nu ska du utveckla texten ytterligare så att den följer mönstret för en berättelse. Till din hjälp har du den dramaturgiska modellen eller berättarkurvan.

Källkritik - Ådalen

Måndagen den 24 oktober ska vi fortsätta med källkritik. Förra lektionen fick ni arbeta i grupp med olika begrepp. Idag ska ni få visa att ni kan använda dem när ni läser och diskuterar historiska källor. 

Jag kommer att läsa en kort inledande text om Ådalen 1931. Därefter kommer ni att få arbeta gruppvis med en kortare notis från en tidning och två löpsedlar/rubriker. Ni ska diskutera källorna utifrån de fyra kriterierna:

- äkthet
- tendens
- beroende
- tidssamband


tisdag 18 oktober 2016

Svenska 1 - Jag skriver till dina bilder

Superbra jobbat under dagens lektion. Ni skrev, skrev och skrev. Under torsdagens lektion ska vi arbeta vidare med texterna för att utveckla dem både språkligt och innehållsmässigt. Mer information om det kommer på nästa lektion.

Arbetsområde Epokerna

Vi ska påbörja ett område som heter "Epoker". Detta kommer att pågå under veckorna 42-46. Vi ska framför allt fokusera på de första epokerna i historien (forntiden, antiken, medeltiden och tidigmodern tid). I läroboken är det sidorna 18-29. 

Vilka stora förändringar kan vi se under dessa århundraden?

Vi inleder med en film gjord av Mattias Axelsson.Vi kommer tillsammans att diskutera några frågor som jag tagit fram till filmen. Frågorna kan du hitta HÄR. Ha med dig dem under filmen och skriv gärna ner dina svar under tiden du lyssnar.

Vad innebär då detta arbetsområde? Vad ska vi göra? Hur ska bedömningen gå till? Mer information om detta kan du hitta HÄR.


måndag 17 oktober 2016

Jag skriver till dina bilder

Under de kommande veckorna kommer vi att fokusera på skrivande, kamratbedömning och att successivt utveckla vårt skrivande. Arbetsområdet heter "Jag skriver till dina bilder". Idén har jag fått från Carina Byström, som arbetar som lärare i Stockholm.

Det centrala innehåll som är i fokus är:


  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
  • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Vi inleder vårt arbetsområde med att se en film som heter Austin´s Butterfly. Vad har den med vårt arbetsområde att göra?

Vi fortsätter med källkritik och källkritisk metod

Måndagen den 17 oktober är det dags att fortsätta med källkritik och källkritisk metod. Vi ska bl a ha en kort genomgång kring en del centrala begrepp:

- källkritisk metod
- källa
- kvarleva
- berättande källa
- tidssamband/tidskriteriet
- tendenskriteriet
- äkthetskriteriet
- beroendekritieriet

Till vår hjälp att få information om de olika begreppen har vi Maria Dahlbergs genomgång:Vi kommer också att starta upp våra inlogg till läroboken som finns på Digilär.

söndag 9 oktober 2016

Svenska 1 och Historia 1a1

Som ni ser på ert schema är det inga lektioner i svenska eller historia den 11 oktober och den 13 oktober. I gengäld har ni ert hemprov som ska göras. Ni får använda läroboken, anteckningar, bloggen, Internet för att besvara frågorna. Senast fredagen den 14 oktober kl 13.00 ska dina svar skickas in till mig.

Har du några frågor får du gärna höra av dig genom ett mejl.

Lycka till med hemprovet!